10 دلیل قانع کننده برای استفاده از رنگ سفید در طراحی داخلی

10 دلیل قانع کننده برای استفاده از رنگ سفید در طراحی داخلی در استفاده از رنگ سفید برای منازل شخصی نظرات مختلف و گاه متناقضی وجود دارد. مخالفین استفاده از این رنگ، سفید را یک رنگ استریل و بیمارستانی دانسته که کاملاً خسته کننده است و البته سفید دوستداران زیادی نیز دارد. چه از طرفداران […]