فضاهای خانه را چگونه طراحی کنیم؟

فضاهای خانه را چگونه طراحی کنیم؟ در هر خانه ای، فضاهایی وجود دارد که مهم ترین آنها عبارتند از: ورودی، نشیمن، پذیرایی، آشپزخانه، غذاخوری، اتاق خواب ها، سرویس های بهداشتی، رخت شوی خانه، انبار، فضاهای باز و نیمه باز. در ادامه به توضیح هر یک می پردازیم. ورودی اولین فضایی است که بعد از گشودن […]