چرا بهتر است از پنجره های یو پی وی سی استفاده کنیم؟

چرا بهتر است از پنجره های یو پی وی سی استفاده کنیم؟ تابش سرد از سطوح، عاملی است که می‌تواند موجب سلب آسایش حرارتی شود. درواقع، هر سطح، دمایی را که دارد به محیط تابش می‌کند؛ یعنی اگر در مقابل سطح یخی با دمای صفر درجه قرار بگیرید، دمایی که احساس خواهید کرد ترکیبی است از دمای هوا و دمای […]