فناوری نانو در صنعت رنگ ساختمان

رنگهای خود تمیزشونده

رنگهای خودتمیزشــونده دستهای از نانوپوشــش های محافظتی هستند که به منظور افزایش دوام، کاهش هزینه ها و کاهش زمان مورد نیاز برای نگهداری از تجهیزات، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. با افزودن انواع مختلفی از نانو ذرات با قابلیت خود تمیزشــوندگی به رزین رنگ می توان به این رنگها دست یافت. نانورنگهای خودتمیزشــونده کیفیت ظاهری ســطح را تغییر نمی دهد، کاملاً شــفاف بوده و قابل استفاده بر روی سطوح داخلی و خارجی ساختمان هستند. در این رنگها آلاینده ها یا دیگر مواد خارجی، چســبندگی بسیار ضعیفی به سطح رنگ دارند، بنابراین به آسانی به وسیله عوامل طبیعی (باد و باران) یا تمیز کردن سطح زدوده می شوند.

به دلیل گســترش روزافزون جمعیت ســاکن بر روی کره زمین و در پی آن رشــد بسیار ســریع بیماری ها و باکتری های بیماری زا، محققان در تلاش اند تا با استفاده از راهبردهای پیشــگیرانه مانع از بروز بیماری شوند. با کمک فناوری نانو و استفاده از پوشــش های آنتی باکتریال، ویژگی ضدباکتری ذاتی در سطوح ایجاد می شود که با شستوشو یا مواد شوینده از بین نمیروند. پوششهای آنتی باکتریال از تشکیل باکتری ها، رشد جلبک ها و میکروب ها روی سطح جلوگیری می کنند و باعث حفاظت ســطوح در برابر تشــکیل کپک و قارچ در اماکن عمومی، سرویسهای بهداشتی، آشپزخانه ها وکارخانجات فراورده های غذایی می شوند.

رنگهای آنتی استاتیک یا ضدالکتریسیته ساکن

الکتریسیته ساکن بار الکتریکی اســت که بر خلاف جریان الکتریکی، در یک مکان ثابت میماند. مواد به راحتی دستخوش تجمع بار شده و می توانند پتانســیل تخلیه بار بزرگی به دست آورند. با توجه به اینکه الکتریسته ساکن ایجاد شــده در اثر تردد، ســایش، مالش در صنایع مختلف و به خصوص در مکانهایی که مواد قابل اشــتعال وجود دارد، موجب جرقه و انفجار گردیده و خســارت جبران ناپذیری به وجود می آورد، استفاده از روکش آنتی استاتیک با قابلیت هدایت الکتریکی و انتقال جریان الکتریســته ساکن در این مکان ها الزامی به نظر می رســد. در رنگهای آنتی استاتیک نانو به دلیل ســطح ویژه بالای پرکننده ها، نیاز به مقدار کمتری از این مواد برای رسیدن به خاصیت هدایت مطلوب وجود دارد. رنگ آنتی استاتیک نانو خواص مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی بالایی دارد و استفاده از این نوع رنگ باعث بهبود فرآیندپذیری، خواص مطلوب رنگ، کیفیت و دوام بسیار بالای آن می شود.

رنگهای مقاوم به خراش

خراشهای ســطحی می توانند طول عمر بســیاری از محصولاتی را کم کنند که انرژی و هزینه زیادی برای تعویض آن مصرف می شود. خراش برداشتن مواد بسیاری مثل فلزات، چوب، پلاستیکها، پلیمرها و شیشه ها کاربرد آنها را در بسیاری از موارد محدود میکند. پوششهای ضد ِ خراش نانو، شفاف بوده و دارای کیفیت بالایی هستند و می توانند به صورت رنگ یا پوششهای شفاف روی ســطوح ایجاد شوند. در صنعت ساختمان می توان از این پوششها در نمای خارجی و داخلی، درها، پنجره ها، شیشه ها، کفپوشها و وسایل داخلی ساختمان استفاده کرد.

منبع: محصولات فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز

 

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *