فرایند طراحی داخلی فضاهای مسکونی چیست؟

فرایند طراحی داخلی فضاهای مسکونی سه دسته فعالیت را شامل می شود:

دسته اول مربوط به فعالیت هایی است که از طریق آنها اطلاعاتی را کسب می کند.(شناخت)

دسته دوم تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از اطلاعات به دست آمده را در بر می گیرد.(برنامه ریزی)

در دسته سوم فعالیت ها، طراح به طراحی مبادرت می ورزد.(طراحی)

شناخت

قبل از اقدام به هر عملی، لازم است که در مورد آن فکر کنیم و جوانب مختلف آن را بسنجیم. این امر به ما کمک می کند تا به کاری که درصدد انجامش هستیم، یقین پیدا کنیم و امکان خطای خود را در اجرای آن به حداقل برسانیم. برای شخص طراح هم شایسته است که به این کار بسیار نیکو، عمل نماید و پیش از آنکه به طراحی بپردازد، در مورد موضوع طراحی خود تفکر نماید.  شناخت عوامل مؤثر در طراحی فضاهای داخلی به طراح کمک می کند تا با در نظر گرفتن کلیه موارد اثرگذار در طراحی، تصمیم گیری نماید و به طراحی مبادرت ورزد. این عوامل را می توان در چهار قالب کلی زیر دسته بندی کرد:

1 استفاده کنندگان؛

2 محیط پیرامون طرح؛

3 امکانات موجود؛

4 بررسی الگوهای معماری فضاهای داخلی.

برنامه ریزی

اطلاعات به دست آمده از مرحله قبل، در زمینه های گوناگون و با درجه اهمیت متفاوتی هستند.  بنابراین با ارزیابی آنها لازم است عوامل اصلی و مهم تأثیرگذار از عوامل فرعی و غیرمهم تشخیص داده شوند تا به این ترتیب حجم زیاد اطلاعات به نوعی غربال و درجه بندی شوند.  بعد از دسته بندی و مرتبه بندی اطلاعات، باید آنها را تجزیه و تحلیل نموده و از آنها نتیجه گیری کرد.  برای تجزیه و تحلیل، تعاریف مختلفی ارائه شده است. یکی از این تعاریف « به دست آوردن بینش و نگرش از داده جهت تصمیم گیری بهتر » است.

در هنگام طراحی یا بازسازی یک ساختمان یا یک فضای داخلی، در ابتدای امر باید پیرامون ابعاد مختلف آن، اطلاعاتی را گردآوری و تجزیه و تحلیل کرد و سپس نتیجه گیری نمود.  نتایج حاصل از این کار دو موضوع را برای طراح روشن می سازد.  موضوع اول تعیین یک سری احکام معماری است.  احکامی که برخی بایدها و نبایدها را برای معمار تعیین میکنند و هنگام طراحی به او جهت می دهند؛ مثلاً استفاده کنندگان این خانه چه نوع نشیمنی را دوست دارند؟ مجزای از پذیرایی یا مرتبط با آن؟ با توجه به محیط پیرامون این خانه، بهتر است اتاق خواب ها را در کدام قسمت خانه در نظر بگیرید؟ جهت قرارگیری پنجره ها چگونه باشد تا نورگیری مناسب تری داشته باشیم؟ با توجه به امکانات سازه ای این خانه، کدام دیوار را می توان برداشت؟ با توجه به پیشینه مردم این منطقه و افراد این خانه، حریم خصوصی و عمومی چه مفهومی برایشان دارد و در طرح چگونه باید عرصه ها را تفکیک و جانمایی کرد؟ و مواردی دیگر که همگی نیاز به تصمیم گیری دارند.

موضوع دوم تهیه برنامه فیز کی یا برنامه کالبدی طرح است.  در برنامه فیز کی یا کالبدی و یا فضای طرح، کلیه فضاهای مورد نیاز طرح به همراه مساحت و کیفیت های مطلوبشان تعیین می گردند. این دو موضوع، برنامه راه طراح را روشن کرده و به طرح وی جهت داده و او را هدایت میکنند.  به عبارتی دیگر شاید بتوان گفت که برنامه ریزی، حلقه وصل شناخت و طراحی به کیدیگر است.  گویی که برنامه ریزی این دو مرحله را به یکدیگر اتصال می دهد.

طراحی

در این مرحله، طراح با توجه به برنامه فیز کی به دست آمده و با عنایت به احکام استخراج شده و باید و نبایدهایی که برای طراحی تعیین نموده است، در سایه عقل سلیم خویش و با کمک توانایی های خلاقانه اش دست به آفرینش اثر می زند و فضاهای داخلی مسکونی مورد نظر کارفرمایش را طراحی می نماید.  طرح های اولیه ای که یک طراح ارائه می دهد، ایده های کلی او را به صورت ساده و با کمترین خطوط ممکن، نمودار می سازد.  پس از پدیدار شدن ایده های اولیه بر روی کاغذ و یا ساخت ماکت های اولیه از فضاها، طراح به ارزیابی آنها پرداخته و با مشورت کارفرما و کسب نظرات او، از بین طرح های مختلف، طرحی را به عنوان طرح برگزیده انتخاب میکند. سپس تمام توجه خود را معطوف به ایده برگزیده نموده و به جزئیات بیشتر آن می پردازد.  در این راستا، او به تفصیل هر چه بیشتر این ایده می پردازد و برای کلیه جزئیات آن تدابیری اندیشیده و آنها را به صورت دقیق ترسیم می کند.

 

منبع: کتاب برنامه ریزی طرح داخلی مسکونی

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *